Những cuộc gặp gỡ chỉ một lần

Mọi khi tôi thường đi học khá sớm để chọn được chỗ ngồi đẹp. Nhưng hôm rồi, đến muộn hơn thường lệ nên đành ngồi một chỗ xấu hơn. Ấy là khi tôi gặp chị, người con gái miền Nam bé nhỏ và xinh đẹp, nhưng trên hết, là sự mạnh mẽ, thông minh và […]